Nhân viên thư viện đọc sách cho học sinh Mô hình “Thư viện thân thiện” là chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp với tổ chức Room to Read đã được triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước, nhằm xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học, hướng đến mục tiêu giúp các em trở thành người đọc độc ...